අපි ගැන

SAMDI ගැන

අපි, හැඩකාර, නිර්මාණාත්මක හා සුවිශේෂී සංස්කෘතික නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය, නවීන ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග සමග පරිපූර්ණ ගැලපෙන ඇති ස්වභාවය උණ සහ දැව ක කි්රයාත්මක කරලීමට භාවිතා ගනී, SAMDI වේ. අපේ උණ හා ලී උපාංග එහි සියලු ම හැඩ සහ රූපලාවන්ය ඇත. ලී කැබලි තවත් බොහෝ පරිසර හිතකාමී වීම සඳහා වන අමතර වාසියක් ඇති අතර ලබා ගත හැකි ගෘහ භාණ්ඩ හා උපාංග පරාසය තරමක් විශාල ය. මුල් ලී කැබලි, සෑම ගෙදරකටම ගෙදර සෑම කාමරයක් තුළ අසීරු වනු ඇත.

නිෂ්පාදන

ඇයි අපව තෝරා

SAMDI නිධන් සොයා ගැනීමට හොඳ ස්ථානයකි. අපි ශක්තිමත් නිර්මාණ සහ නිෂ්පාදන Team.We ඇති අපගේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්යතා කිරීමට කැප වී සිටිනවා හා සුවිශේෂී නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම සහ අපි ගුණාත්මක ඇති බැවින් අපි ද අපගේ පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් ... පරීක්ෂණයක්

නවතම නිෂ්පාදන

  • SAMDI Wish You Happy Mid-Autumn Festival

    SAMDI Wish You Happy Mid-Autumn Festival

     Traditional Mid-Autumn Festival is on the 15th of the lunar calendar every year, which is in the middle of autumn, so it is called the Mid-Autumn Festival. In the Chinese lunar calendar, the yea...
  • Why You Need This IPad Stand

    Why You Need This IPad Stand

    Any business owner or CEO of an organization would know and understand that running a business or an organization requires lots of determination, patience and hard work, especially on the part of e...
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!